СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

Списък с учебници за учебната 2023 / 2024 г.

Списък с учебници за учебната 2023 / 2024 г.

Учебен календар


Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година
Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:
28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас
Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:
06.02.2024 г. – I - XII клас
Неучебни дни
17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
10.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на X клас
12.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на X клас
Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:
13.05.2024 г. – XII клас (13 учебни седмици)
28.06.2024 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2024 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

Седмична програма

8 А клас 8 Б клас 8 В клас 8 Г клас
9 А клас 9 Б клас 9 В клас 9 Г клас
10 А клас 10 Б клас 10 В клас 10 Г клас
11 А клас 11 Б клас 11 В клас 11 Г клас
12 А клас 12 Б клас 12 В клас 12 Г клас