PGIH
Мариана Демирева Директор
инж. Любомир Костадинов Заместник-директор
Теменуга Тенева Заместник-директор
Марияна Янкова Педагогически съветник 
инж. Ива Шипкова Ръководител на направление ИКТ

За контакти:
ул. "Цар Борис I " №2
6100 гр. Казанлък


тел.: +359 431 648 26;
       +359 431 627 89

e-mail: pgihkk@abv.bg