PGIH
Мариана Демирева Директор
инж. Любомир Костадинов Заместник-директор
Теменуга Тенева Заместник-директор
Марияна Янкова Педагогически съветник 
инж. Ива Шипкова Ръководител на направление ИКТ

За контакти:
ул. "Цар Борис I " №2
6100 гр. Казанлък


тел.:  +359 431 627 89

e-mail: info-2400265@edu.mon.bg