УЧИЛИЩНИ ИНИЦИАТИВИ

Име на проект
1 Организиране на училищен Научен ТехноФест
2 Инициативата „Журналисти в училище“ – 1, 2, 3 ФРГИ Срещи с Благой Цицелков, Генка Шикерова и Надежда Узунова
3 Инициативата „Запознайте се и програмирайте“ ФРГИ, SAP Labs
4 Програма „Бъдещи изследователи” (FEP) към „Спейс Камп Турция” Space Camp Turkey
5 Обучение в „Спейс Камп Турция“ Space Camp Turkey <5 участници/td>