Проект "Подкрепа за дуалната система на обучение"

Дейности по проекта:
Дейност I - Дейности в подкрепа на училищата, осигуряващи дуална система на обучение
Дейност III - Дейности в подкрепа на учениците, учащи в дуална система на обучение
Дейност IV - Дейности в подкрепа на работодателите
Проведени обучения на учители:
1. 30.09.-03.10.2021г.
2. 07.10.-10.10.2021г.
3. 17.03.-20.03.2022г.
4. 14.04.-17.04.2022г.
Проведени обучения на наставници:
1. 15.05.-22.05.2021г.
2. 14.05.-21.05.2022г.