НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Име на проект
1 МОН Иновативно училище
2 МОН-НОИР „Подкрепа за дуалната система на обучение“
3 МОН-НОИР „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”
4 МОН „Подкрепа за успех“
5 МОН „Швейцарска подкрепа за въвеждане на швейцарска дуална образователна система в България” (проект ДОМИНО)
6 МОН „Ученически практики“
7 МОН-ЦОИДУЕМ „Хоризонти на многообразието“
8 МОН-ЦОИДУЕМ „БГ пъзел“
9 ПУДООС „Зелен фитнес“
10 ФРГИ „Важният си ти“-1, 2
11 НП "България - Образователни маршрути" по модул 1