ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Година Име на проект ЕРАЗЪМ+ Партньори Дейности
1 2023-2024 Мобилност на обучаеми и персонал - ПОО с акредитация BragaMob - Брага, Португалия; WBS-Training - Дрезден, Германия; Projectes Catalunya Voluntaria - Барселона, Испания
ПРЕДВАРИТЕЛНА СЕЛЕКЦИЯ на участници в проект по програма „Еразъм+” за мобилност на ученици за 2024
ОКОНЧАТЕЛНА СЕЛЕКЦИЯ на участници в проект по програма „Еразъм+” за мобилност на ученици за 2024
- Стаж на 20 ученици в Португалия
- Обучение на 10 ученици в Германия на тема 'App Programming"
- Наблюдение в областта на ПОО на 10 преподаватели в Португалия и Испан
2 2022-2023 Мобилност на обучаеми и персонал - ПОО с акредитация


Приключване на проекта
BragaMob - Брага, Португалия SISTEMA TURISMO s.r.l. - Римини, Италия HumaCapiAct - Торино, Италия Training Vision - Корк, Ирландия - Стаж на 20 ученици в Португалия
- Обучение на 10 ученици в Италия на тема 'База данни"
- Наблюдение в областта на ПОО на 10 преподаватели в Италия и Ирландия
3 2021-2022 Мобилност на обучаеми и персонал - ПОО EUROMIND PROJECT SL - Севиля, Испания APLICAPROPOSTA BragaMob – Брага, Португалия -Обучение на 15 ученици в Испания на тема „Програмиране с ЦПУ“
-Стаж на 10 ученици в Португалия в областта на ИТ
-Наблюдение в областта на ПОО на 8 преподаватели в Испания
4 2020-2021 Мобилност на обучаеми и персонал - ПОО
Проект „Умения за бъдеще“
EUROMIND PROJECT SL - Севиля, Испания Salesianos Trinidad – Севиля, Испания SISTEMA TURISMO s.r.l. – Римини, Италия -Обучение на 16 ученици в Испания на тема „Програмиране с ЦПУ“
-Обучение на 14 ученици в Италия в областта на ИТ
-Наблюдение в областта на ПОО на 9 преподаватели в Испания и Италия
5 2019-2021 Мобилност на обучаеми и персонал – ПОО
Проект „Най-добрият начин да си успешен“
EUROMIND PROJECT SL - Севиля, Испания Salesianos Trinidad – Севиля, Испания APLICAPROPOSTA BragaMob – Брага, Португалия -Обучение на 16 ученици в Испания на тема „Металообработване с ЦПУ фреза“
-Стаж на 13 ученици в Португалия в областта на ИТ
-Наблюдение в областта на ПОО на 9 преподаватели в Испания и Португалия
6 2018-2019 Мобилност на обучаеми и персонал – ПОО
Проект „Професионалното образование – споделен опит“
WBS-Training - Дрезден, Германия EUROMIND PROJECT SL - Севиля, Испания -Обучение на 10 ученици в Германия на тема „Компютърни мрежи“
-Обучение на 10 ученици в Испания на тема „Металообработване с ЦПУ фреза“
-Обучителен курс на 7 преподаватели в Германия на тема „Дуално обучение“
7 2015-2016 Мобилност на обучаеми и персонал – ПОО
Проект „CAD проектиране на нискоенергийни къщи“
WBS-Training - Дрезден, Германия Обучение на 20 ученици в Германия на тема „CAD проектиране на нискоенергийни къщи“
8 2013-2014 обилност на обучаеми и персонал – ПОО
Проект „Компютърно проектиране на технологии в машиностроенето“
МWBS-Training - Дрезден, Германия Обучение на 20 ученици в Германия в областта на ИТ и машиностроенето
9 2012-2013 Мобилност на обучаеми и персонал – ПОО
Проект „Прилагане на компютърните технологии при употребата на ВЕИ в промишлеността и бита“
WBS-Training - Дрезден, Германия Обучение на 20 ученици в Германия в областта на ВЕИ
1 2019-2021 Междуучилищни партньорства „Fit for Career“ 4 училища от гр.Хотеборж-Чехия, гр.Севиля-Испания, и гр.Барчелона-Италия
2 2018-2021 Междуучилищни партньорства „UNtold Experienced Story of a Country“ 6 училища от гр.Йозефов над Висла-Полша, гр.Пасо де Аркуш-Португалия, гр.Алмаден, Испания, гр.Плоещ-Румъния, и гр.Пакино-Италия
3 2012-2014 Междуучилищни партньорства Проект „Overcoming prejudice through the Fairytales“ 4 училища от гр.Рига-Латвия, гр.Истанбул-Турция, и гр.Хорезу-Румъния