ПРИЕМ 2022 / 2023
прием на ученици в Професионална гимназия “Иван Хаджиенов”, гр. Казанлък след завършен 7 клас

PGIH

График на дейностите по приема за учебната 2023 - 2024

 

Вид дейност

Срок

1

Записване на учениците, насочени от комисията по чл.95, ал.3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

до 04 юли 2023 г.

2

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 - 07 юли 2023 г.

3

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12 юли 2023 г.

4

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

13 - 17 юли 2023 г.

5

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 19 юли 2023 г.

6

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

20 - 24 юли 2023 г.

7

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2023 г.

8

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2023 г.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

31 юли 2023 г.

10

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

01 - 02 август 2023 г.

11

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 04 август 2023 г.

12

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора до 11 септември 2023 г. вкл.

13

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14 септември 2023 г. вкл.

Свободни места към 28 октомври 2022 г.

При повече от един кандидат за 1 свободно място балообразуващи оценки са:
- Удвоената оценка по БЕЛ
- Удвоената оценка по Математика
- Оценките от свидетелството за основно образование по:
Информационни технолгии и Технологии за специалностите: КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦИФРОВО ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ и МЕХАТРОНИКА
Информационни технолгии и Изобразително изкуство за специалността: СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРАСвободни места - 8 клас: Компютърна техника и технологии - няма
Свободни места - 8 клас: Строителство и архитектура - няма
Свободни места - 8 клас: Мехатроника - няма
Свободни места - 8 клас: Машини с ЦПУ - няма

Свободни места - 9 клас: Компютърна техника и технологии - няма
Свободни места - 9 клас: Строителство и архитектура - няма
Свободни места - 9 клас: Машини с ЦПУ - няма
Свободни места - 9 клас: Мехатроника - 1

Свободни места - 10 клас: Компютърна техника и технологии - няма
Свободни места - 10 клас: Строителство и архитектура - няма
Свободни места - 10 клас: Машини с ЦПУ - 3
Свободни места - 10 клас: Мехатроника - 6

Свободни места - 11 клас: Компютърна техника и технологии - няма
Свободни места - 11 клас: Строителство и архитектура - 2
Свободни места - 11 клас: Машини с ЦПУ - 6
Свободни места - 11 клас: Мехатроника - няма

Свободни места - 12 клас: Компютърна техника и технологии - 2
Свободни места - 12 клас: Строителство и архитектура - 7
Свободни места - 12 клас: Машини с ЦПУ - 13
Свободни места - 12 клас: Мехатроника - 1