ПРИЕМ 2021 / 2022

PGIH

Справка

за прием на учениците в Професионална гимнация “Иван Хаджиенов”, гр. Казанлък за учебната 2021/2022г.
след завършен 7 клас

График на дейностите по приема

 

Вид дейност

Срок

1

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите

до 01 юли 2021 г.

2

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2021 г.

3

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13 юли 2021 г.

4

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16 юли 2021 г.

5

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2021 г.

6

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22 юли 2021 г.

7

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23 юли 2021 г.

8

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2021 г.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2021 г.

10

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30 юли 2021 г.

11

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 02 август 2021 г.

12

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора до 10 септември 2021 г. вкл.

13

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14 септември 2021 г. вкл.

Свободни места към 1 септември 2020 г за учебна 2020 / 2021 година

Свободни места - 8 клас: Компютърна техника и технологии - няма
Свободни места - 8 клас: Строителство и архитектура - няма
Свободни места - 8 клас: Мехатроника - няма
Свободни места - 8 клас: Машини с ЦПУ - 1

Свободни места - 9 клас: Компютърна техника и технологии- няма
Свободни места - 9 клас: Строителство и архитектура - няма
Свободни места - 9 клас: Машини с ЦПУ- няма
Свободни места - 9 клас: Мехатроника- няма

Свободни места - 10 клас: Компютърна техника и технологии - 1
Свободни места - 10 клас: Строителство и архитектура - 6
Свободни места - 10 клас: Машини с ЦПУ - 9
Свободни места - 10 клас: Мехатроника - 1

Свободни места - 11 клас: Компютърна техника и технологии - 1
Свободни места - 11 клас: Строителство и архитектура - 12
Свободни места - 11 клас: Машини с ЦПУ - 6
Свободни места - 11 клас: Мехатроника - 4

Свободни места - 12 клас: Компютърна техника и технологии - 1
Свободни места - 12 клас: Машини с ЦПУ - 8
Свободни места - 12 клас: Мехатроника -2