ПРИЕМ 2023 / 2024
прием на ученици в Професионална гимназия “Иван Хаджиенов”, гр. Казанлък след завършен 7 клас

PGIH

График на дейностите по приема за учебната 2024 - 2025

 

Вид дейност

Срок

1

Записване на учениците, насочени от комисията по чл.95, ал.3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

до 04 юли 2024 г.

2

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

08 - 10 юли 2024 г.

3

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12 юли 2024 г. вкл.

4

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

15 - 17 юли 2024 г.

5

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 19 юли 2024 г.

6

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

22 - 24 юли 2024 г.

7

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2024 г.

8

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 и 29 юли 2024 г.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

30 юли 2024 г.

10

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

31 и 01 август 2024 г.

11

Обявяване на свободни места за четвърти етап на класиране

до 02 август 2024 г. вкл.

12

Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране

до 05 и 06 август 2024 г.

14

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

до 07 август 2024 г. вкл.

16

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране

08 - 09 август 2024 г.

17

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

до 12 август 2024 г. вкл.

18

Попълване на свободните места след четвъртия етап на класиране

Определя се от директора до 11 септември 2024г.

19

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием от началника на РУО

до 14 септември 2024 г. вкл.

Свободни места към 19 февруари 2024 г. за учебната 2023/2024г

При повече от един кандидат за 1 свободно място балообразуващи оценки са:
- Удвоената оценка по БЕЛ
- Удвоената оценка по Математика
- Оценките от свидетелството за основно образование по:
Информационни технолгии и Технологии и предприемачество за специалностите: Компютърна техника и технологии, Машини и системи с цифрово програмно управление и Мехатроника
Информационни технолгии и Изобразително изкуство за специалността: Строителство и архитектураСвободни места - VIII А клас: Компютърна техника и технологии - няма
Свободни места - VIII Б клас: Строителство и архитектура - няма
Свободни места - VIII В клас: Машини с ЦПУ - няма
Свободни места - VIII Г клас: Мехатроника - няма

Свободни места - IX А клас: Компютърна техника и технологии - няма
Свободни места - IX Б клас: Строителство и архитектура - няма
Свободни места - IX В клас: Машини с ЦПУ - няма
Свободни места - IX Г клас: Мехатроника - няма

Свободни места - X А клас: Компютърна техника и технологии - 1
Свободни места - X Б клас: Строителство и архитектура - няма
Свободни места - X В клас: Машини с ЦПУ - няма
Свободни места - X Г клас: Мехатроника - 1

Свободни места - XI А клас: Компютърна техника и технологии - няма
Свободни места - XI Б клас: Строителство и архитектура - няма
Свободни места - XI В клас: Машини с ЦПУ - 5
Свободни места - XI Г клас: Мехатроника - 4

Свободни места - XII А клас: Компютърна техника и технологии - няма
Свободни места - XII Б клас: Строителство и архитектура - 2
Свободни места - XII В клас: Машини с ЦПУ - 6
Свободни места - XII Г клас: Мехатроника - няма