Седмици на професиите в ПГ "Иван Хаджиенов"

02 - 04.03.2020 г. МЕХАТРОНИКА

Специалността Мехатроника бе представена в месеца на професиите в ПГ “Иван Хаджиенов“ под формата на работни ателиета: "Да направим електронен спинер", "Заваряване" , "Шлосерство" и изработване на соларен панел за захранване на GSM.

В демонстрациите участваха ученици от специалност Мехатроника - 9Г, 10Г и 11В класове.