ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Ново начало в нашето училище - Обществен съвет

На 1.12.2016 г. се създаде Обществен съвет на ПГ “Иван Хаджиенов“. Това е нещо ново и различно не само в нашето училище. Според новия ЗУПО Обществените съвети се създават във всяко училище с цел подпомагане и контрол. В него участват родители, представители на РУО и на бизнеса.
С голямо желание и отговорност поканените родители направиха избор на членове, които ще работят в Обществения съвет.

Поименен състав на членовете на Обществения съвет при Професионална гимназия "Иван Хаджиенов"

  1. Бонка Иванова - председател
  2. Ася Кънчева Русинова- секретар
  3. Райна Борисова Димитрова - член
  4. Милен Иванов Тотев - член, „М+С-Хидравлик“
  5. Нешо Запрянов Запрянов - член
  6. Николай Тенев Куцаров - „Арсенал“ - ООД
  7. Даниела Минова Куманова - резерва
  8. Ганка Нанева Николова - резерва
  9. Севдалина Янкова Стоева - резерва

Да им пожелаем успех!