ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДИППК, ДЗИ, НВО И ПОПРАВИТЕЛНИ СЕСИИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДИППК И ДЗИ , XII клас


Сесия май - юни:

Български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08:30 ч.

 • Заявление за допускане до ДЗИ

 • Втори държавен зрелостен изпит:
  Теория на професията за придобиване на трета степен на професионална квалификация/в частта му по теория на професията/:
  20 май 2024 г. начало 08:30 ч.

  Подаване на заявление за избор на начин на явяване на ЗДИППК /в частта му по теория на професията/ : до 8.12.2023г.

 • Заявление за избор на начин на явяване на ЗДИППК /в частта му по теория на професията/
 • Подаване на заявления за допускане до ДЗИ 06.02. – 21.02.2024 г.

  Допускане до ДЗИ - до 16.05.2024 г.

  Дати и място за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование – част по теория и практика на професията и специалността, чрез защита на Дипломен проект за придобиване на степен на професионална квалификация по всички професии и специалности, по които се осъществява обучение през учебната 2023/2024 година в Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“, гр. Казанлък.


  1. За професия: код 523050 Техник на компютърни системи. Специалност: код 5230501 Компютърна техника и технологии. Теория и практика: 20.05.2024 г. – 830 ч. в ПГ „Иван Хаджиенов“, кабинет 1
  2. За професия: код 582010 Строителен техник Специалност: код 5820101 Строителство и архитектура Теория и практика: 20.05.2024 г. – 830 ч. в ПГ „Иван Хаджиенов“, кабинет 16
  3. За професия: код 521010 Машинен техник
  Специалност: код 5210105 Машини и системи с ЦПУ
  Теория: 20.05.2024 г. – 830 ч. в ПГ „Иван Хаджиенов“, кабинет 2
  Практика:
  27.05.2024 г. – 1415 ч. фирма Гуала Клоужърс България АД, Западна индустриална зона;
  28.05.2024 г. – 1430 ч. фирма Арсенал АД, бул. „Розова долина“, 100;
  29.05.2024 г. – 0800 ч. фирма М+С Хидравлик АД, ул. „Козлодуй“,68;
  29.05.2024 г. – 1430 ч. фирма Капрони АД, ул. „Ген. Столетов“, 45;
  30.05.2024 г. – 1030 ч. фирма ЮМТ AД, бул. „Розова долина“, 65.
  4. За професия: код 521140 Мехатроника
  Специалност: код 5211401 Мехатроника
  Теория: 20.05.2024 г. – 830 ч. в ПГ „Иван Хаджиенов“, кабинет 3
  Практика:
  28.05.2024 г. – 1415 ч. фирма Крес-Д ЕООД, ж.к. „Летището“, № 74;
  29.05.2024 г. – 0800 - 1200 ч. фирма Арсенал АД, бул. „Розова долина“, 100;
  29.05.2024 г. – 1415 - 1600 ч. фирма Арсенал АД, бул. „Розова долина“, 100;
  30.05.2024 г. – 0800 – 1115 ч. фирма Капрони АД, ул. „Ген. Столетов“, 45;
  30.05.2024 г. – 1415 – 1600 ч. фирма Капрони АД, ул. „Ген. Столетов“, 45.


  Дати и място за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование – част по практика на професията и специалността чрез изпитна тема:
  За професия: код 582010 Строителен техник
  Специалност: код 5820101 Строителство и архитектура
  Практика:
  20.05.2024 г. – 830 ч. в ПГ „Иван Хаджиенов“, кабинет 16
  – направление „Организация на строителството“ (каб. 5-1)
  27.05.2024 г. – 13:15 часа; (продължителност 6 учебни часа)
  28.05.2024 г. – 13:15 часа (продължителност 6 учебни часа)
  29.05.2024 г. – 14:10 часа (продължителност 6 учебни часа)
  – направление „Стоманени и стоманобетонни конструкции“ (каб. 5-1)
  27.05.2024 г. – 13:15 часа (продължителност 6 учебни часа)
  28.05.2024 г. – 13:15 часа (продължителност 6 учебни часа)
  29.05.2024 г. – 14:10 часа (продължителност 6 учебни часа)
  – направление „Архитектурно проектиране“ (каб. 4-5)
  27.05.2024 г. – 10:30 часа (продължителност 6 учебни часа)
  28.05.2024 г. – 14:10 часа (продължителност 6 учебни часа)
  29.05.2024 г. – 11:25 часа (продължителност 6 учебни часа)


  Сесия август - септември:

  Български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08:30 ч.

  Втори държавен зрелостен изпит:
  Теория на професията за придобиване на трета степен на професионална квалификация /в частта му по теория на професията/:
  23 август 2024 г. начало 08:30 ч.

  Подаване на заявления за допускане до ДЗИ 26.06. – 11.07.2024 г.

  Допускане до ДЗИ - до 21.08.2024 г.