ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДИППК, ДЗИ, НВО И ПОПРАВИТЕЛНИ СЕСИИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДИППК И ДЗИ , XII клас

Български език и литература – 19 май 2023 г., начало 08:30 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2023 г., начало 08:30 ч.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ: 06.02. – 21.02.2023 г.

Подаване на заявления за допускане до ЗДИППК и вида на изпита до: 10.12.2022 г.


Допускане до ДЗИ/ЗДИППК - до 18.05.2023 г.


Дати и място за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование – част по теория и практика на професията и специалността чрез защита на Дипломен проект:
1. За професия: код 523050 Техник на компютърни системи.
Специалност: код 5230501 Компютърна техника и технологии.
Теория и практика: 23.05.2023 г. – 900 ч. в ПГ „Иван Хаджиенов“, кабинет 1
2. За професия: код 582010 Строителен техник
Специалност: код 5820101 Строителство и архитектура
Теория и практика: 23.05.2023 г. – 1400 ч. в ПГ „Иван Хаджиенов“, кабинет 2
3. За професия: код 521010 Машинен техник
Специалност: код 5210105 Машини и системи с ЦПУ
Теория: 23.05.2023 г. – 900 ч. в ПГ „Иван Хаджиенов“, кабинет 2
Практика:
22.05.2023 г. – 1415 ч. фирма ЮМТ AД, бул. „Розова долина“, 65
23.05.2023 г. – 1415 ч. фирма М+С Хидравлик АД, ул. „Козлодуй“,68;
4. За професия: код 521140 Мехатроника
Специалност: код 5211401 Мехатроника
Теория: 23.05.2023 г. – 900 ч. в ПГ „Иван Хаджиенов“, кабинет 3
Практика:
22.05.2023 г. – 1415 ч. фирма Капрони АД, ул. „Ген. Столетов“, 45
23.05.2023 г. – 1415 ч. фирма Арсенал АД, бул. „Розова долина“, 100
26.05.2023 г. – 1530 ч. фирма М+С Хидравлик АД, ул. „Козлодуй“,68;
26.05.2023 г. – 1415 ч. фирма Гуала Клоужърс България АД, Западна индустриална зона

Дати и място за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование – част по практика на професията и специалността :

1. За професия: код 523050 Техник на компютърни системи.
Специалност: код 5230501 Компютърна техника и технологии.
22.05.2023 г. – 1415 ч. в ПГ „Иван Хаджиенов“, кабинет 4-3 и 4-4
2. За професия: код 582010 Строителен техник
Специалност: код 5820101 Строителство и архитектура
05, 06 и 07.06.2023 г. – 1410 ч. в ПГ „Иван Хаджиенов“, кабинет 1-2, 4-5, 5-1
3. За професия: код 521010 Машинен техник
Специалност: код 5210105 Машини и системи с ЦПУ
06.06.2023 г. – 1415 ч. фирма М+С Хидравлик АД, ул. „Козлодуй“, №68;
01.06.2023 г. – 800 ч. фирма Капрони АД, ул. „Ген. Столетов“, №45
07.06.2023 г. – 800 ч. фирма Крес-Д ЕООД, кв. “Летището”, 74
05.06.2023 г. – 1415 ч. фирма ЮМТ AД, бул. „Розова долина“ 65
01.06.2023 г. – 1415 ч. фирма Арсенал АД, бул. „Розова долина“, № 100
4. За професия: код 521140 Мехатроника
Специалност: код 5211401 Мехатроника
01.06.2023 г. – 800 фирма Капрони АД, ул. „Ген. Столетов“, №45
01.06.2023 г. – 1400 ч. фирма Арсенал АД, бул. „Розова долина“, № 100
06.06.2023 г. – 1415 ч. фирма Завод за пружини АД, гр. Крън, ул. "Работническа" №2
07.06.2023. г. – 800 ч. фирма Гуала Клоужърс България АД , Западна индустриална зона


Сесия август - септември:

Български език и литература – 24 август 2023 г., начало 08:30 ч.

Втори държавен зрелостен изпит:
Теория на професията за придобиване на трета степен на професионална квалификация:
25 август 2023 г. начало 08:30 ч.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ 26.06. – 7.07.2023 г.

Допускане до ДЗИ - до 23.08.2023 г.