ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДКИ, ДЗИ, НВО И ПОПРАВИТЕЛНИ СЕСИИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДКИ И ДЗИ , XII клас

Сесия август - септември:

Български език и литература – 25 август 2022 г., начало 08,30 ч.

Втори държавен зрелостен изпит:

Теория на професията за придобиване на трета степен на професионална квалификация:
26 август 2022 г. начало 08,30 ч. - каб.1-1, каб.1-2, каб.1-3, каб.1-4


Практика на професията за придобиване на трета степен на професионална квалификация:
 30.08.2022 г. за специалност „Мехатроника”, начало: 8:00часа – Арсенал АД;
 30.08.2022 г. за специалност „Машини и системи с ЦПУ”, начало: 8:00 часа – Арсенал АД;
 30.08.2022 г. за специалност „Машини и системи с ЦПУ”, начало: 13:00 часа – Капрони АД;
 30.08.2022 г. за специалност „Мехатроника”, начало: 13:00 часа Капрони АД,
 31.08.2022 г. за специалност „Машини и системи с ЦПУ”, начало 13:00 часа Гуала Клоужърс АД,
 31.08.2022 г. за специалност „Машини и системи с ЦПУ”, начало: 8:00 часа – М+С Хидравлик АД;