ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДИППК, ДЗИ, НВО И ПОПРАВИТЕЛНИ СЕСИИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДИППК И ДЗИ , XII клас

Български език и литература – 19 май 2023 г., начало 08:30 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2023 г., начало 08:30 ч.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ: 06.02. – 21.02.2023 г.

Подаване на заявления за допускане до ЗДИППК и вида на изпита до: 10.12.2022 г.


Допускане до ДЗИ/ЗДИППК - до 18.05.2023 г.


Сесия август - септември:

Български език и литература – 24 август 2023 г., начало 08:30 ч.

Втори държавен зрелостен изпит:
Теория на професията за придобиване на трета степен на професионална квалификация:
25 август 2023 г. начало 08:30 ч.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ 26.06. – 7.07.2023 г.

Допускане до ДЗИ - до 23.08.2023 г.