ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДКИ, ДЗИ, НВО И ПОПРАВИТЕЛНИ СЕСИИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДКИ И ДЗИ , 12 клас

Български език и литература – 19 май 2021 г., начало 08,00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г., начало 08,00 ч.

ДКИ - 4 юни 2021 г., начало 08,00 ч.