БЮДЖЕТ И РАВНЕНИЕ

Финансов отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" към 30 септември 2021 г.
Финансов отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" към 30 юни 2021 г.
Обяснителна записка за състоянието и изменението на основните активи и пасиви към финансовия отчет на ПГ „Иван Хаджиенов” към 30 юни 2021 г.
Отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" за първо тримесечие на 2021г.
Обяснителна записка за състоянието и изменението на основните активи и пасиви към финансовия отчет на ПГ „Иван Хаджиенов” към 31 март 2021 г.
Бюджет на ПГ "Иван Хаджиенов" за 2021г.
Годишен финансов отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" за 2020 г.
Обяснителна записка за състоянието и изменението на основните активи и пасиви към финансовия отчет на ПГ „Иван Хаджиенов” към 30 септември 2020 г.
Финансов отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" към 30 юни 2020 г.
Обяснителна записка за състоянието и изменението на основните активи и пасиви към финансовия отчет на ПГ „Иван Хаджиенов” към 30 юни 2020 г.
Отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" по изпълнение на бюджета към 31 март 2020 г.
Отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" по изпълнение на бюджета за 2019 г.
Отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" към 30 септември 2019 г.
Обяснителна записка за изпълнението на делегирания бюджет на ПГ „Иван Хаджиенов” към 30 септември 2019 г.
Бюджет на ПГ "Иван Хаджиенов" за 2019 г.