БЮДЖЕТ И РАВНЕНИЕ

Обяснителна записка за състоянието и изменението на основните активи и пасиви към финансовия отчет на ПГ „Иван Хаджиенов” към 31 март 2024 г.
Финансов отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" към 31 март 2024 г.
Обяснителна записка за състоянието и изменението на основните активи и пасиви към финансовия отчет на ПГ „Иван Хаджиенов” към 31 декември 2023 г.
Финансов отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" към 31 декември 2023 г.
Обяснителна записка за състоянието и изменението на основните активи и пасиви към финансовия отчет на ПГ „Иван Хаджиенов” към 30 септември 2023 г.
Финансов отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" към 30 септември 2023 г.
Бюджет на ПГ "Иван Хаджиенов" за 2023г.
Обяснителна записка за състоянието и изменението на основните активи и пасиви към финансовия отчет на ПГ „Иван Хаджиенов” към 30 юни 2023 г.
Финансов отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" към 30 юни 2023 г.
Обяснителна записка за състоянието и изменението на основните активи и пасиви към финансовия отчет на ПГ „Иван Хаджиенов” към 31 март 2023 г.
Финансов отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" към 31 март 2023 г.
Финансов отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" към 31 декември 2022 г.
Обяснителна записка за състоянието и изменението на основните активи и пасиви към финансовия отчет на ПГ „Иван Хаджиенов” към 31 декември 2022 г.
Финансов отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" към 30 септември 2022 г.
Обяснителна записка за състоянието и изменението на основните активи и пасиви към финансовия отчет на ПГ „Иван Хаджиенов” към 30 септември 2022 г.
Финансов отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" към 30 юни 2022 г.
Обяснителна записка за състоянието и изменението на основните активи и пасиви към финансовия отчет на ПГ „Иван Хаджиенов” към 30 юни 2022 г.
Бюджет на ПГ "Иван Хаджиенов" за 2022г.
Финансов отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" към 31 март 2022 г.
Финансов отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" към 31 декември 2021 г.
Обяснителна записка за състоянието и изменението на основните активи и пасиви към финансовия отчет на ПГ „Иван Хаджиенов” към 31 декември 2021 г.
Финансов отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" към 30 септември 2021 г.
Финансов отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" към 30 юни 2021 г.
Обяснителна записка за състоянието и изменението на основните активи и пасиви към финансовия отчет на ПГ „Иван Хаджиенов” към 30 юни 2021 г.
Отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" за първо тримесечие на 2021г.
Обяснителна записка за състоянието и изменението на основните активи и пасиви към финансовия отчет на ПГ „Иван Хаджиенов” към 31 март 2021 г.
Бюджет на ПГ "Иван Хаджиенов" за 2021г.
Годишен финансов отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" за 2020 г.
Обяснителна записка за състоянието и изменението на основните активи и пасиви към финансовия отчет на ПГ „Иван Хаджиенов” към 30 септември 2020 г.
Финансов отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" към 30 юни 2020 г.
Обяснителна записка за състоянието и изменението на основните активи и пасиви към финансовия отчет на ПГ „Иван Хаджиенов” към 30 юни 2020 г.
Отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" по изпълнение на бюджета към 31 март 2020 г.