БЮДЖЕТ И РАВНЕНИЕ

Финансов отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" към 30 юни 2021 г.
Обяснителна записка за състоянието и изменението на основните активи и пасиви към финансовия отчет на ПГ „Иван Хаджиенов” към 30 юни 2021 г.
Отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" за първо тримесечие на 2021г.
Обяснителна записка за състоянието и изменението на основните активи и пасиви към финансовия отчет на ПГ „Иван Хаджиенов” към 31 март 2021 г.
Бюджет на ПГ "Иван Хаджиенов" за 2021г.
Годишен финансов отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" за 2020 г.
Обяснителна записка за състоянието и изменението на основните активи и пасиви към финансовия отчет на ПГ „Иван Хаджиенов” към 30 септември 2020 г.
Финансов отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" към 30 юни 2020 г.
Обяснителна записка за състоянието и изменението на основните активи и пасиви към финансовия отчет на ПГ „Иван Хаджиенов” към 30 юни 2020 г.
Отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" по изпълнение на бюджета към 31 март 2020 г.
Отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" по изпълнение на бюджета за 2019 г.
Отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" към 30 септември 2019 г.
Обяснителна записка за изпълнението на делегирания бюджет на ПГ „Иван Хаджиенов” към 30 септември 2019 г.
Бюджет на ПГ "Иван Хаджиенов" за 2019 г.
Отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" към 31 декември 2018 г.
Обяснителна записка за изпълнението на делегирания бюджет на ПГ „Иван Хаджиенов” към 31.12.2018 година.
Отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" за 1- 31 януари 2018 г.
Бюджет на ПГ "Иван Хаджиенов" 2018 г.
Отчет за 2017 година на ПГ "Иван Хаджиенов"
Бюджет на ПГ "Иван Хаджиенов" към 31.03.2018 г
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за изпълнението на делегирания бюджет на ПГ „Иван Хаджиенов” гр. Казанлък към 31.03.2018 година.
Отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" за 1.01 - 31.03.2018 г
Отчет на ПГ "Иван Хаджиенов" за 1.01 - 30.06.2017 г