АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

PGIH

Съгласно заповед РД-01-285 от 05.05.2021 г.на Министъра на здравеопазването, Правилник за организацията и обучението в условието на COVID - 19 учебния процес в ПГ "Иван Хаджиенов" ще продължи по следния начин:

За периода от 31.05.2021г. до 30.06.2021г. присъствен учебен процес за всички ученици от VIII а, б, в, г клас, IX а, б, в, г клас, X а, б, в, г клас, XI а, б, в, г клас

Учебният процес ще се провежда при СТРОГО спазване на всички утвърдени противоепидемиологични правила и мерки, заповеди и правилници за организацията на обучението в условията на COVID - 19:

Недопускане смесване на потоци от ученици;

Строго спазване на кабинетната система;

Носене на маски от учениците и учителите на територията на училището, включително и часовете;

Дезинфекция на повърхности, врати, под, санитарни възли и други по график;

Проветряване на помещенията през междучасията;

При съмнения за заболяване с грипоподобни симптоми на учители, служители и ученици се следва установения здравен протокол.