ИСТОРИЯ

Държавното практическо механо-техническо училище е открито на 15.09.1925 година. Учебните занятия започват в две паралелки.
Първият директор на училището е инж. Иван Тошков. .
април
1925

Държавното практическо механо-техническо училище е открито на 15.09.1925 година. Учебните занятия започват в две паралелки. Първият директор на училището е инж. Иван Тошков. Преподаватели са: Никола Найденов-леярство, Цончо Илиев –стругарство, Александър Божилов –ковачество, Стефан Йоцов- шлосерство, Васил Катранджиев-математика, и лектори, които са преподаватели от Педагогическата гимназия. В следващите няколко години преподавателският състав е допълнен: Атанас Пулев- шлосерство, Кръстьо Панков-стругарство, Стефан Дундаков- леярство. Работилниците в първоначалния си вид са построени през 1926 гидина и са недостатъчни за провеждане на учебните занятия. Първият випуск завършва през 1928 година и абитуриентите, ентусиазирани от успешното завършване, се отказват от внесената гаранционна такса, като с тези средства се закупува оборудване за работилниците.
През 1935 година се изработва бюст-паметник на Иван Хаджиенов-основоположник на училището,
В периода 1935-1942 година в работилниците започва изработването на стругове, които се предоставят на други училища от страната.
През 1941 година училището е преобразувано в средно и се нарича Държавно средно механо-техническо училище.През 1944 година се откриват машинен и електроотдел, училището получава първите автомобили и генератор за осветление.
През 1950 година е построен втори етаж на теоретичната сграда. В този период техникумът израства като едно от най-авторитетните учебни заведения в града и страната.
През 1962 година техникумът е обявен за образцов. Извършва се разширение на учебните работилници.
През 1975 година се откриват новата учебна сграда, физкултурен салон, общежитие и стол и поредното разширение на учебно-производствения комплекс.
През 1986 година се открива цех на КХИ “Хидравлика” за съвместно производство на хидравлични изделия. През 1988 година се открива и участък ГАПС /Гъвкава автоматизирана производствена система / чрез МК “Фр.Енгелс”. Създава се и учебен център към МК “Фр.Енгелс” за обучение на специалисти за работа с машини с ЦПУ.
През учебната 1986/87 година за първи път започва обучение с прием след завършен седми клас със засилено изучаване на английски език.
През 1987 година се създава компютърен кабинет със съвременни за това време компютри и днес училището разполага с три кабинета със съвременни машини.
През 2000 година училището е обединено със СПТУМ “Арсенал” и е преобразувано в Професионална гимназия “Иван Хаджиенов”.
Много от възпитаниците заемат водещи позиции в обществената, политическата и икономическата сфера на страната.
Под ръководството на първата жена директор в своята история учебното заведение продължава пътя си напред, отстоявайки и доразвивайки постигнатото от своите предшественици.
За своето 90-годишно съществуване Механотехникумът е дал на българската икономика хиляди висококвалифицирани технически специалисти, които работят в почти всички предприятия на територията на областта и страната като изпълнителски и ръководни кадри.

Новото време наложи разкриване на нови специалности в училището : Строителство и архитектура през 2013 г. с петгодишно обучение и интензивно изучаване на английски език и Мехатроника през 2014 г. с четиригодишно обучение.

МестоположениеЗа контакти:
ул. "Цар Борис I " №2
6100 гр. Казанлък
тел.:+359 431 648 26;
+359 431 627 89
e-mail: info-2400265@edu.mon.bg