Данни за администратора:
Професионална гимназия "Иван Хаджиенов" , гр. Казанлък
Адрес: гр. Казанлък, ул. "Цар Борис I" №2
e-mail: pgihkk@abv.bg
телефон: (0431) 627 89
интернет страница: pgih.org


Днни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:
телефон: 0884 541 222
e-mail: gdprss@abv.bg