ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ


Спецалности:
  • Машини и системи с цифрово програмно управление
  • Мехатроника

За учебна 2017 / 2018 година

Прием след 7 клас:
  • КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
  • СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА
ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ Машини и системи с цифрово програмно управление
ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ Мехатроника
Прием след 8 клас:
ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ Машини и системи с цифрово програмно управление
ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ Мехатроника

График на дейностите по приема на ученици за учебната 2017 / 2018 година

Училището предлага безплатен кариерен консултативен кабинет


Още

Курсове за кандидатстване след 7 клас


     Подготовка по български език и литература и математика за кандидатстване след 7 клас за учебната 2017/2018г.
     Време и място на провеждане – по предварително изготвен график - в събота, от 9,00 ч., първо занятие – 11.02.2017г.
     Текуща информация – по време на курса учениците получават своевременно цялата необходима информация, свързана с приемните изпити, план-приема, образуването на бала, подаването на документите и др. Курсът завършва с консултации за избора на училище и участие в класиранията.
     За записване и допълнителна информация – гр.Казанлък, ул. "Цар Борис I"№2, Професионална гимназия „Ив. Хаджиенов“, стая 1-2; тел. 04 316 2789; 04 316 4826
     С преподаватели от ПГ „Иван Хаджиенов“