За учебна 2017 / 2018 година

Свободни места с прием след 7 клас: Компютърна техника и технологии - няма
Свободни места с прием след 7 клас: Строителство и архитектура - няма
Свободни места с прием след 7 клас: Мехатроника - 1
Свободни места с прием след 7 клас: Машини с ЦПУ - няма
Свободни места с прием след 8 клас: - няма
Свободни места - 9 клас: Компютърна техника и технологии- няма
Свободни места - 9 клас: Машини с ЦПУ- 1
Свободни места - 9 клас: Мехатроника- няма
Свободни места - 10 клас: Компютърна техника и технологии - 1
Свободни места - 10 клас: Строителство и архитектура - 6
Свободни места - 10 клас: Машини с ЦПУ - 8
Свободни места - 10 клас: Мехатроника - 5
Свободни места - 11 клас: Компютърна техника и технологии - 3
Свободни места - 11 клас: Строителство и архитектура - 9
Свободни места - 11 клас: Машини с ЦПУ - 7
Свободни места - 11 клас: Мехатроника - 3
Свободни места - 11 клас: Вътрешна и външна облицовка - 7
Свободни места - 12 клас: Компютърна техника и технологии - 5
Свободни места - 12 клас: Строителство и архитектура - 7
Свободни места - 12 клас: Машини с ЦПУ - 2
Свободни места - 12 клас: Мехатроника - 6
Прием след 7 клас:
  • КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
  • СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА
ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ Машини и системи с цифрово програмно управление
ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ Мехатроника
Прием след 8 клас:
ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ Машини и системи с цифрово програмно управление
ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ Мехатроника
График на дейностите по приема на ученици за учебната 2017 / 2018 година


ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Спецалности:
  • Машини и системи с цифрово програмно управление
  • Мехатроника
Критерии за подбор при приема на лица за обучение чрез работа за ученици след завършен осми клас

Училището предлага безплатен кариерен консултативен кабинет


Още

Курсове за кандидатстване след 7 клас


     Подготовка по български език и литература и математика за кандидатстване след 7 клас за учебната 2017/2018г.
     Време и място на провеждане – по предварително изготвен график - в събота, от 9,00 ч., първо занятие – 11.02.2017г.
     Текуща информация – по време на курса учениците получават своевременно цялата необходима информация, свързана с приемните изпити, план-приема, образуването на бала, подаването на документите и др. Курсът завършва с консултации за избора на училище и участие в класиранията.
     За записване и допълнителна информация – гр.Казанлък, ул. "Цар Борис I"№2, Професионална гимназия „Ив. Хаджиенов“, стая 1-2; тел. 04 316 2789; 04 316 4826
     С преподаватели от ПГ „Иван Хаджиенов“