Свободни места за трето класиране за прием след 7-ми клас към 30. 08. 2018 г за учебната 2018 / 2019 година

Спецалности:
  • СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА - 9
  • Дуална форма на обучение МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦИФРОВО ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ - 2
  • Дуална форма на обучение МЕХАТРОНИКА - няма
  • КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ -няма

Прием след 7 клас за учебната 2018 / 2019 година

Спецалности:
  • КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ - 26 ученика
  • СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА - 26 ученика
Дуална форма на обучение МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦИФРОВО ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ - 26 ученика
Дуална форма на обучение МЕХАТРОНИКА - 26 ученика

Критерии за подбор при приема на лица за обучение чрез работа (Дуално обучение )
График на дейностите по приема на ученици за учебната 2018 / 2019 година

Курсове за кандидатстване след 7 клас


     Подготовка по български език и литература и математика за кандидатстване след 7 клас
     Време и място на провеждане – по предварително изготвен график - в четвъртък, от 15,00 ч., първо занятие – 15 февруари
     Текуща информация – по време на курса учениците получават своевременно цялата необходима информация, свързана с приемните изпити, план-приема, образуването на бала, подаването на документите и др. Курсът завършва с консултации за избора на училище и участие в класиранията.
     За записване и допълнителна информация – гр.Казанлък, ул. "Цар Борис I"№2, Професионална гимназия „Ив. Хаджиенов“, стая 1-2; тел. 04 316 2789; 04 316 4826
     С преподаватели от ПГ „Иван Хаджиенов“

Училището предлага безплатен кариерен консултативен кабинет


Още

За учебна 2018 / 2019 година

Свободни места с прием след 7 клас: Компютърна техника и технологии - няма
Свободни места с прием след 7 клас: Строителство и архитектура - 9
Свободни места с прием след 7 клас: Мехатроника - няма
Свободни места с прием след 7 клас: Машини с ЦПУ - 2
Свободни места - 9 клас: Компютърна техника и технологии- няма
Свободни места - 9 клас: Строителство и архитектура - 7
Свободни места - 9 клас: Машини с ЦПУ- 4
Свободни места - 9 клас: Мехатроника- няма
Свободни места - 10 клас: Компютърна техника и технологии - 1
Свободни места - 10 клас: Машини с ЦПУ - няма
Свободни места - 10 клас: Мехатроника - няма
Свободни места - 11 клас: Компютърна техника и технологии - 2
Свободни места - 11 клас: Строителство и архитектура - 6
Свободни места - 11 клас: Машини с ЦПУ - 8
Свободни места - 11 клас: Мехатроника - 5
Свободни места - 12 клас: Компютърна техника и технологии - 3
Свободни места - 12 клас: Строителство и архитектура - 10
Свободни места - 12 клас: Машини с ЦПУ - 7
Свободни места - 12 клас: Мехатроника - 3