ПРИЕМ 2020 / 2021

Заповед на МОН за приемането на ученици след завършено основно образование за учебната 2020 - 2021 г.

Заповед за реда и условията за приемане на ученици в ПГ "Иван Хаджиенов" след завършено основно образование за учебната 2020 - 2021 г.

PGIH PGIH

График на дейностите по приема

Свободни места към 1 септември 2020 г за учебна 2020 / 2021 година

Свободни места - 9 клас: Компютърна техника и технологии- 1
Свободни места - 9 клас: Строителство и архитектура - 1
Свободни места - 9 клас: Машини с ЦПУ- няма
Свободни места - 9 клас: Мехатроника- 1

Свободни места - 10 клас: Компютърна техника и технологии - 1
Свободни места - 10 клас: Строителство и архитектура - 1
Свободни места - 10 клас: Машини с ЦПУ - 1
Свободни места - 10 клас: Мехатроника - 1

Свободни места - 11 клас: Компютърна техника и технологии - 1
Свободни места - 11 клас: Строителство и архитектура - 10
Свободни места - 11 клас: Машини с ЦПУ - 6
Свободни места - 11 клас: Мехатроника - 3

Свободни места - 12 клас: Компютърна техника и технологии - 1
Свободни места - 12 клас: Машини с ЦПУ - 7
Свободни места - 12 клас: Мехатроника -няма


Курсове за кандидатстване след 7 клас

Подготовка по български език и литература и математика за кандидатстване след 7 клас , с преподаватели от ПГ „Иван Хаджиенов“
     Време и място на провеждане – по предварително изготвен график - в четвъртък, от 15,00 ч., първо занятие – 15 февруари
     Текуща информация – по време на курса учениците получават своевременно цялата необходима информация, свързана с приемните изпити, план-приема, образуването на бала, подаването на документите и др. Курсът завършва с консултации за избора на училище и участие в класиранията.

За записване и допълнителна информация – гр.Казанлък, ул. "Цар Борис I"№2, Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“, стая 1-2; тел. 04 316 2789; 04 316 4826