Час по родолюбие – 140 години
от Освобождението на България и Руско-турската война


За патриотизма няма определено време и пространство! Той се проявява винаги, когато носиш усещане за памет, за дълг и за гордост от славните дела и за героични личности! Това доказаха по безспорен начин учениците на ПГ „Иван Хаджиенов“. Без специална дата, ден след отбелязване на сто четиридесет и петата годишнина от обесването на Апостола, седмици преди националния празник на България, учениците се събраха, за да разкажат в един „открит урок по родолюбие“ за нещата, които ги правят „по- българи“. Темите, които представи урокът, бяха свързани с възрожденското ни минало, с героите от нацоиналноосвободителното движение, с културното развитие на страната ни. Учениците, участници в урока, ни преведоха от миналото към съвремието, като под формата на игра провокираха публиката да търси знаци от миналото в света днес - имена на географски обекти, улици и учреждения в региона, които носят имената на личностите от историята ни.
В сюжета на открития урок под ръководството на г-жа Марияна Йорданова, преподавател по история в Механото, беше емоционално представена драматизация - Левски и заптието- палач. В нея прозвучаха някои от най-известните мисли на Апостола, които създават духовната Библия на България – че „дела трябват, а не думи“, че“интригата спира народната работа“ и заветът му за „ чиста и свята република“.
Представители на клуб „Хаджиеновци“ разказаха на гостите невероятната история за Мария Турчаниновна - Кексгольмска. Ученици попадат случайно през 2007г на една информация за нея , когато възстановяват паметна плоча - братска могила в Шейново, и се превръщат в изследователи на роматична история от времето на Освободителните войни. И до днес клубът работи върху каузата за опазване на културно- историческото ни наследство.
Екипната работа между учители и ученици за пореден път остави следи. Заради следите от героите на национално-освободителните борби и на Руско-турската война, които завинаги остават в паметта на поколенията!