Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система
2015 - 2019
Прилагане принципите на учене чрез работа в специалност „Машини и системи с цифрово програмно управление “ и "Мехатроника" в
Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ гр. Казанлък