Да оставим следи…

На 19 януари 2018 година в ПГ “Иван Хаджиенов“, Казанлък се проведе работна среща за дуалното образование. С изключително партньорско отношение училище, институции и бизнес

На срещата присъстваха:
МОН, Дирекция професионално образование - Румяна Костадинова;
Представител на Община Казанлък - Цветолина Цветкова- заместник- кмет;
Началник РУО, Ст.Загора - Татяна Димитрова и експерти - Милена Йолдова и Пенка Атанасова;
Директор Бюро по труда, Казанлък – Илиана Жекова;
Представители на Търговско промишлени палати - Олег Стоилов /Ст. Загора/, Йордан Игнатов /Казанлък/;
Стопанска камара, Ст. Загора - Иван Ленков
Представител на екипа за управление на проекта ДОМИНО - Полина Златарска;
„Арсенал“ АД - Владимир Чучумишев;
М+С Хидравлик АД – Марин Маринов;
„Гуала Клоужърс Тулс“ ЕАД – Николай Панайотов и Христина Дюлгерова;
ЮМТ ЕООД - Николай Спиров;
„Промеханика“ ЕООД - Иван Иванов;
„Промет“- Еленко Колев;
„Суперабразив“- Лальо Узунчев;
„Капрони“ АД - Иван Кирилчев
“Крес-Д” ЕООД - Румяна Крачева
Представител на родителите - Дарина Чолакова.
Събитието се състоя в актовата зала на учебното заведение, място, което съвсем скоро е обновено.
В програмата на работната среща гостите от различните институции и фирми, представиха своите гледни точки за дуалното образование, а в панелна дискусия всички те споделиха задоволството си от свършеното до момента по отношение на партньорството между бизнеса и училището. Успешен дебют и едновременно с това еталон за прилагане на дуалното обучение са реализирани за първи път в България именно тук, в Казанлък, в ПГ „Иван Хаджиенов“. Това дава увереност на екипа на учебното заведение, че може да превърне в устойчив модел своята иновативна практика. Ето защо още при откриването на работната среща директорът Мариана Демирева с гордост обяви, че партньорите на училището ще отпускат стипендии на учениците от 9 клас, дуална форма на обучение. За първи път материални стимули, осигурени от фирмите, ще мотивират младите хора да изучават машиностроителни професии. По примера за социалната политика на най-голямата фирма в региона „Арсенал“ АД гимназията се ангажира с бъдещето на завършващите ученици. След проучване на желанията им, ще осигури работни места или продължаване на образованието им във ВУЗ по стипендиантски програми. Всичко това с подкрепата на дружеството и личното отношение на господин Ибушев. Друг акцент от казаното от госпожа Демирева бе фактът, че нови две фирми стават партньори на ПГ „Иван Хаджиенов“ - „Капрони“ АД и “Крес-Д” ЕООД. С това броят на партньорските фирми става седем, а преговорите с още представители на машиностроителни предприятия от региона продължават.
След емоционална дискусия в залата се оформи и предложение от представителите на бизнеса в региона - да бъде ремонтиран корпусът за практическо обучение, за да даде възможност на възпитаниците на гимназията да получат базови технически знания и умения в помещения, които отговарят на съвременните условия.
От учебното заведение заявяват, че тази работна среща е и празник за екипа, защото изказаните многобройни похвали за свършеното, заявеното доверие от страна на бизнеса, родителите, учениците, съмишлениците, институциите, общината са най-голямото признание, но и най-сигурното условие за високо вдигнати критерии. От ПГ „Иван Хаджиенов“ се ангажират да продължават да работят за общата кауза - успехът за нашите ученици и са сигурни, че точно така се оставят следи.

Екипът на ПГ „Иван Хаджиенов“

още снимки в галерията