Предстоящи събитияНа 12 септември 2018 г.


РОДИТЕЛСКА СРЕЩА за родителите на всички новоприети ученици

Уважаеми Родители,
На 12 септември 2018 г. от 17:00 часа заповядайте на обща родителска среща в Актовата зала на ПГ "Иван Хаджиенов".


Курсове за кандидатстване след 7 клас


     Подготовка по български език и литература и математика за кандидатстване след 7 клас
     Време и място на провеждане – по предварително изготвен график - в четвъртък, от 15,00 ч., първо занятие – 15 февруари
     Текуща информация – по време на курса учениците получават своевременно цялата необходима информация, свързана с приемните изпити, план-приема, образуването на бала, подаването на документите и др. Курсът завършва с консултации за избора на училище и участие в класиранията.
     За записване и допълнителна информация – гр.Казанлък, ул. "Цар Борис I"№2, Професионална гимназия „Ив. Хаджиенов“, стая 1-2; тел. 04 316 2789; 04 316 4826
     С преподаватели от ПГ „Иван Хаджиенов“