„Строителство и архитектура”


Учениците на ПГ „Иван Хаджиенов“ за пореден път представиха знания, умения и талант в професионално направление Строителство и архитектура.
Специалността Строителство и архитектура е с едно от най-широките приложения на съвременния пазар на труда и се превърна в една от най- предпочитаните през последните години от младите хора професия. Завършилите тази специалност могат да се реализират като технически кадри във фирми за строителен надзор. Учениците получават и редица компетентности и умения в курса на обучение, което ги мотивира да продължат образованието си в сферата на архитектурата, дизайна, проектирането.
На 13 март в рамките на отбелязването на месеца на професиите в ПГ „Иван Хаджиенов“ учениците от 8 до 12 клас презентираха :
	авангардни решения в модерната архитектура;
				интересни в архитектурно отношение и емблематични сгради в света;
				виртуална разходка до впечатляващи сгради в нашия град;
				наученото и преживяното по време на учебната и производствената практика по геодезия;
				чертежи на архитектурни планове;
				конструкции и макети на сгради.
	

Публиката на събитието не бе оставена да скучае! Специална викторина забавляваше гостите и подготви настроението за появата на представителите от проектантско бюро „Механото“. Младежите по атрактивен начин пресъздадоха работата в една преуспяваща строителна компания и си пожелаха и в своята житейска и професионална реализация да бъдат толкова успешни!
През тази година предстои да се дипломира първият випуск ученици, завършващи тази специалност. Те са част от амбициозната политика на екипа на Механото да работи с грижа за младите хора и да оставя следи!


Галерия към галерията     ГалерияКъм началото на страницата